Over Pharma NL

Unlocking the full economic & societal potential of the Dutch pharmaceutical value chain.

Nederland beschikt over een sterk ontwikkelde farmaceutische waardeketen met wetenschappelijke kennis van wereldklasse. Consortium Pharma-NL beoogt deze kennis en infrastructuur verder te ontwikkelen en versterken en nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische industrie te stimuleren,  In consortium Pharma-NL trekken wetenschap, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk op om innovatieve-, wees- en essentiële geneesmiddelen sneller en duurzamer beschikbaar te stellen voor de patiënt. Pharma-NL beoogt met deze doelstelling een integrale en structurele oplossing te vervullen voor de knelpunten rondom structureel marktfalen, ‘unmet medical need’ en beschikbaarheid van geneesmiddelen. 

Een initiatief van

Miljoenensubsidie voor PharmaNL vanuit het Nationaal Groeifonds

De groeifondsaanvraag van PharmaNL is onder voorwaarden goedgekeurd door het Nationaal Groeifonds. Dit geeft een belangrijke impuls aan nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector.

PharmaNL is verheugd met de toekenning onder voorwaarden van het Nationaal Groeifonds. Met de toekenning zet PharmaNL in op het versterken en opschalen van de onderzoeksfaciliteiten en het stimuleren van het bijbehorende menselijk kapitaal. Dit betekent een belangrijke impuls die nieuwe bedrijvigheid binnen de farmaceutische sector zal stimuleren, en dat is een belangrijke randvoorwaarde voor zowel innovatieve therapieontwikkeling als innovaties van productietechnologieën voor geneesmiddelen.

Over PharmaNL
PharmaNL is een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University / Leiden UMC, Campus Groningen, LIFE Cooperative, Pivot Park en in nauwe samenwerking met FAST. In oktober 2021 heeft het ministerie van VWS, met steun van het ministerie van EZK het voorstel PharmaNL ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het kabinet heeft op 14 april 2022 het advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds overgenomen. Dit betekent dat PharmaNL van start gaat met tachtig miljoen subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds om te investeren in onderzoeksfaciliteiten en menselijk kapitaal. 

“PharmaNL is uniek. Met dit consortium bundelen we de krachten om structureel de concurrentiekracht en concurrentiepositie van de Nederlandse farmaceutische waardeketen te versterken en faciliteren we de infrastructuur die nodig is voor de ontwikkeling, marktintroductie en beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen. Samen met stakeholders gaan we nu verder invulling geven aan de ambities van PharmaNL”, aldus Brigitte Drees, directeur Pivot Park Oss.